Kronika – Božanov 2024

Kronika – Letní tábor 2024, Božanov – Zachraňme planetu zemi

29. 6. 2024, sobota
Služba dne : 8. oddíl – Bukvice
Vedoucí dne : Petr

Konečně! Po dlouhém roce jsme se opět sešli na terminále v Novém Bydžově. Cesta do tábora se nám pro samé těšení zdála nekonečná, ale nakonec jsme se přeci jen dočkali a dorazili do tábora, samozřejmě po zastávce  Dolním Přímě a Hradci Králové, kde jsme nabrali další táborníky. Hned po příjezdu  do Božanova jsme pomáhali nakládat kufry do auta a všichni společně vyrazili do tábora. Poslední kilometr jsme museli dojít hezky po svých. Náš tábor je totiž na úpatí Broumovských stěn, pod Korunou a tam už autobus nedojede.

Po příchodu do tábora jsme hned šli na oběd a po obědě  se rozdělili do oddílů a ubytovali se v chatách i chatkách. Po vybalení kufrů jsme vyrazili do blízkého okolí. My starší, to tady dobře známe, ale přijela s námi i spousta nových táborníků a ti byli na tábor opravdu zvědaví.

Po večeři jsme šli pro dřevo na večerní hlídku, po té následovala krátká seznamovací diskotéka.

Unavení jsme zalehli do postele a těšili se na další den.

30. 6. 2024, neděle
Služba dne : 7. oddíl – Recykláci
Vedoucí dne : Vlaďka

Nový den nemohl začít jinak, než rozcvičkou a výbornou snídaní.

Po snídani jsme si uklidili chatky a pak následoval nástup, při kterém jsme se dozvěděli plán na celý den. Rozdělili jsme se do osmi smíšených týmů, ve kterých budeme hrát celotáborovou hru Zachraňme planetu Zemi. A dopolední hra hned mohla začít. Měli jsme za úkol najít pytlíček s několika lístečky, které se týkaly potravních řetězců( producenti, konzumenti, vrcholní predátoři), K dokončení hry jsme se všichni ještě museli provléct provázkem. Potom ještě byly oddílové hry. Po obědě začalo pršet, takže jsme zalezli do jídelny a pomocí šablon  jsme si vyrobili tábornická trička, která jsme dostali v barvě tmavě zelené a bílá barva stromu se na nich krásně vyjímá.

Kvůli dešti, který nepřestával, některé oddíly vymýšlely návrhy na hmyzí domečky, které budeme během tábora vyrábět, jiné měly oddílovky.

Po večeři byl v plánu táborák, ale kvůli dešti jsme se s kytarou přemístili do klubovny a zpívali, co nám hrdlo stačilo. Před spaním nám ještě pustili film Velká šestka. A poté už nás čekali jen naše postýlky.

1. 7. 2024, pondělí
Služba dne : 6. oddíl – Popeláři
Vedoucí dne : David

Dnes nám příliš nepřálo počasí, pršelo, mrholilo a vůbec, prostě venku se moc běhat nedalo. A tak jsme se pustili do plnění oddílových aktivit. Například náš oddíl probíral zdravovědu a základy první pomoci. Další oddíly se učily uzly,  Morseovu abecedu nebo poznávat zvířata či se orientovat v mapě a používat buzolu.

K obědu byla všemi oblíbená svíčková, kterou naše kuchařky uvařily opravdu na jedničku.

Náplní odpoledního programu byla beseda o chráněné oblasti Broumovska spojená s promítáním diapozitivů a po ní celotáborová hra s názvem Třídění odpadků. Hra spočívala ve sbírání odpadků( kartiček s obrázky) v lese a jejich správném vytřídění do recyklačních popelnic. Vždy jedna polovina týmů měla besedu a druhá běhala po lese. 

Večer měli diskotéku menší oddíly, ale potom jsme měli diskotéky my starší a hodně jsme si to užili.      

2. 7. 2024, úterý
Služba dne : 5. oddíl – Eco Housenky
Vedoucí dne : Česnek

Dnešní ráno bylo zatažené a deštivé. Po probuzení jsme den začali jako každý jiný rozcvičkou. Když všichni docvičili, umyli se a připravili, mohlo se jít na snídani. Měli jsme rohlíky s marmeládou, máslo, salám a plátkový sýr. K pití byl čaj a kakao.

Po snídani se všechny děti šly připravit na nástup a uklidit si pokoje před bodováním. Na nástupu se představil program na dnešní den.

Dopoledne se hrály štafety, ve kterých zvítězil tým číslo 2.

K obědu byla čočková polévka a rýže s přírodním plátkem. Poté následoval polední klid.

Hned po poledním klidu jsme vyrazili do skal. Oddíly šly různé trasy, náročné podle věku dětí. Nejmenší si šly prohlédnout kamenná zvířata – kočku, velblouda, kachnu, šneka,….Starší vyrazili do kopce na Korunu, některé oddíly stihly Korunu i Kamennou bránu, nejstarší oddíl si vyšlápl na okruh kolem lomu.

Návrat do tábora byl kolem 18. hodiny.

K večeři nám naše skvělá kuchyň připravila pizzu, která všem moc chutnala.

Večer  měl náš oddíl hlídku a hlídali jsme poctivě až do samého rána.

3. 7. 2024, středa
Služba dne : 4. oddíl – Lovci odpadů
Vedoucí dne : Adélka

Dnes jsme vsávali v 7. 30 a už v 7. 35 byla rozcvička. Naš oddílová vedoucí Áďa byla vedoucí dne. Po rozcvičce jsme měli snídani, chléb s máslem a marmeládou, či sýrem a salámem, podle toho, co kdo rád. Někdo slupl s chutí obojí.

Dopoledne jsme se učili vázat uzle, potom přijela z Náchoda fitnes instruktorka Aneta Štěpánková, rozdělila si nás na menší a starší a provedla nás docela náročným cvičením s prvky jógy. Protože pršelo, mladší děti si odbyly hodinku v jídelně, starší už mohly cvičit venku. Tuším, že nás všechny budou zítra docela bolet nohy.

K obědu byla bramborová polévka a těstoviny s kuřetem.

Po poledním klidu začala celotáborová hra – Záchranná stanice. Opět jsme se rozdělili do týmů, prvním naším úkolem bylo postavit záchrannou stanici, dále jsme vyráběli větrník – větrnou elektrárnu. Hledali jsme potravu v lese, vyráběli oblek z přírodnin, zásobovali stanici vodou a spousta dalších úkolů. Hra se protáhla na celé odpoledne, jen s malou pauzou na svačinu borůvkový jogurt s rohlíkem. Protože jsme dnes měli službu, čekalo nás po každém jídle uklízení stolů. Jako obvykle jsme měli nejenom první, ale i druhou večeři, abychom náhodou nešli spát hladoví.

Večer nás ještě čekala noční hra Lucerna, Hru jsme hráli v lese, opět na dvě party, mladší začínali dříve. Naším úkolem bylo dojít k svíčce, která byla v lese na horní cestě a sfouknout ji. Cestou nahoru nás ale chytali chytači z 8. oddílu, takže jsme zároveň museli být hodně potichu, aby nás neslyšeli a nechytili. Tato hra, protože je noční a koná se až po večerce byla jen pro dobrovolníky a tak někteří z nás byli v postýlkách mnohem dříve, než ostatní. Ale všichni jsme věděli, že nás zítra čeká pozdější budíček a budeme mít dost času se dospat. Výsledky soutěže – Za 1. a 2. oddíl vyhráli : Tom Pabišta, Martin Rada a Ben Muráň.  3. ,  4. a 5.  oddíl – Vojta Harlas a Matěj Zajíček.

4. 7. 2024, čtvrtek
Služba dne : 3. oddíl – Bobří banda
Vedoucí dne : Michal

Úderem osmé hodiny se táborem rozezněl budíček, na hlavy táborníků se snesl deštíček. Kvůli počasí rozcvička nebyla, vydatná snídaně náladu zachránila. Z broumovského kláštera návštěva přijela, jak ochránit les nám vysvětlila. Stejně jako poznat stopy zvířat, lebky, parohy, či jak nový les vypěstovat (velká fuška měl bych říct).

K obědu rybí filé s bramborem, noha jednoho táborníka proletěla dveřním oknem. Zvuk tříštícího skla se ozvala táborem, pak se každý z nás stal při další hře Pašerákem. Lesem běhali jsme bonbonem, za jiný měnili ho s vedoucím a opět utíkali lesem. Po skončení hry do vzduchu bonbony vylétly, táborníci je s radostí chytali a jedli.

Ve stavbě hmyzích domečků se pokračovalo, několik táborníků se od vos poštípat nechalo. K večeři buchtičky se šodó, všem chutnalo.

Večer počasí se opět zhoršilo. Srdce třetího oddílu to zabolelo, neboť ke zrušení hlídky došlo.

5. 7. 2024, pátek
Služba dne : 2. oddíl – Recyklíčci
Vedoucí dne : Terezka

Dnešní ráno jsme začali, jako každé jiné a to hlasitým“ BUDÍČEK!!! a následnou rozcvičkou. Jakmile jsme se pořádně probudili, mohli jsme vyrazit na dobrou snídani .

Po snídani následoval nástup, kdy jsme se dozvěděli, co nás bude celý den čekat. Začali jsme celotáborovou hrou „Znaková pošta“, kde mezi sebou soutěžily jednotlivé týmy, které měli přenést 10 slov jen za pomocí svého těla co nejpřesněji a nejrychleji.

Mezi tím k nám dorazil dvě Vlněnky, které nás během celého dne v jednotlivých oddílech učily pracovat s vlnou. Každý z nás si mohl pomocí vykrajovátek a jehel vyrobit vlastní výrobek, náramek nebo dred do vlasů.

V poledne jsme se těšili na výborný oběd, vývar s těstovinami a bratislavskou omáčku s rýží nebo knedlíkem.

Poté, co jsme si pořádně odpočinuli, rozdělili se do oddílů a začal nám odpolední program. Někdo šel k Vlněnkám, jiný na postřehovou hru a ostatní oddílové činnosti.

Večer jsme si dali obložený chléb a mohli pokračovat v aktivitách. Nakonec jsme se už jen převlékli do pyžámek, vyčistili zuby a většina šla spát, jen my, druhý oddíl jsme se střídali na hlídkách až do rána.

6. 7. 2024, sobota
Služba dne : 1. oddíl – Kyslíci
Vedoucí dne : Káťa

Ráno nás konečně po několika dnech vzbudilo sluníčko. Sešli jsme se na rozcvičce, kde jsme nepořádně protáhli a poté se vydali na snídani.

Po snídani jsme dokončili ranní hygienu a uklidili si pokoje a chatičky.

Celé dopoledne probíhala sportovní olympiáda, kde byly následující disciplíny : střelba ze vzduchovky a luku, skok do dálky z místa, hod granátem do dálky a na cíl, běh , překážková dráha, člunkový běh, leh, sed, stoj, , švihadlo a další. Olympiádu jsme skončili těsně před obědem.

Po poledním klidu jsme se převlékli do táborových triček, na které jsme si hned první dny namalovali stromy a nastalo velké focení oddílů i celého tábora.

K svačině jsme si dali perník a rozešli se za oddílovými aktivitami -1. oddíl šel stavět hmyzí domeček.

Po večeři jsme měli každoroční vystoupení oddílů – Oddíly baví. Každý oddíl předvedl nacvičené představení, dokonce i kuchařky a vedoucí. Potom jsme si ještě přímo na hřišti zatančili na pár písniček a už byla příprava na večerku.

Rozdělili jsme si hlídky a starší děti nám pomohly založit oheň. Každou půl hodinu jsme se střídali na hlídce. Poslední hlídka šla spát o půl jedné.